Flake Yem Üretim Aşamaları

 Flake Üretim Aşamaları:
   * Hammadde Seçimi
   * Eleme
   * Tavlama
   * Buharla Pişirme
   * Flake Haline Getirme ( Ezme)
   * Kurutma – Soğutma
   * Dinlendirme - Paketleme
Flake Üretim Teknolojisi
 -  Kalite kontrol laboratuvarlarında yapılan analizler sonucunda kriterlere uygun olan yem hammaddeleri, eleme yöntemiyle yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra, dikey taşıyıcı aracılığı ile pişirme kazanına (Steam Cheast) aktarılır.
 -  Burada uygun sıcaklıkta (130-150 °C) buhar ile 45 dakika boyunca pişirildikten sonra besleyici (feeder) vasıtasıyla ezici silindirlerden (flaker) geçirilerek literatüre uygun oranlarda ezilerek, ürünün zarar görmemesi acısından taşıyıcı bir bant yardımı ile kurutma ünitesine aktarılır.
 -  Kurutma ünitesinde sıcak ve soğuk hava odalarından geçirilen Flake, dinlendirilmek üzere taşıyıcı sistemler ile mamul deposuna aktarılarak, kullanıma hazır hale getirilir.
Hammadde Seçimi
  -  Fabrikaya gelen Tahıllar, tam donanımlı bir laboratuvarda kontrol edildikten sonra teslim alınır. Kriterlere uymayan hiçbir ürün teslim alınmaz.
  -  Aynı zaman da tahıl tanelerinin boyutu da flake oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir.
  -  Eleme sayesinde yabancı maddeler, tüm kırık taneler taş, toz, toprak, farklı ürün, sap, koçan vb. tüm kirlilik temizlenir.
  -  Aynı zamanda eleme sayesinde hamurlaşma durumu söz konusu olmaz.
Buharla Pişirme
-  Dinlendirilmiş ürün bu bölümde yüksek sıcaklık (130- 160 °C ) ve buhar ile 45 ile 60 dk boyunca pişirme işlemine tabi tutulur.
-  Yeme göre pişirme ve buhar düzeyi farklı olmaktadır.
-  Pişirme işleminde ürün içindeki zararlı mikroorganizmalar etkisiz hale gelir. Yüksek sıcaklıkta ve uzun süre yapılan pişirmeyle sindirilebilirlik ,  steril olma ,yemden maksimum yararlanma ve neticesinde de verimlilik artışı bu noktada oluşmaya başlar
Flake Haline Getirme ( Ezme)
-  Pullama tahıl çekirdeğinin iki dönen merdane arasında sıkıştırılmasıdır. Bu mekanik deformasyon, nişasta matrisini çatlatarak (hücre duvarını parçalayarak) jelatinleşmeyi sağlar.
-   Pulun kalınlığının azaltılması aynı zamanda tahılın çözünürlüğünü ve sindirilme oranını da arttırmaktadır.
-  Pişirme sonrası çok yüksek basınç uygulayan, dev silindirden geçirilerek pişmiş ürünün yapısal genişlemesi sağlanır.
-  Ürünün doğru pişmesi kadar doğru ezilmesi de önemlidir. 1,5 mm ve daha altında kalınlık ve %  100 ezilme burada sağlanır.
Kurutma ve Soğutma
-  Pişirme ve ezilme işleminden sonra ürün nemli ve sıcak çıkmaktadır. Bu nedenle bir an önce ürün soğutulmalı ve kurutulmalıdır.
-  Burada da çok önemli husus ürün kurutulurken nişastasına zarar vermemektir.
-  Flake oluşumundan sonra dinlendirme süresine izin verilmesi esastır. En iyi sonuç için çoğu modern bant buhar sandığında en az bir saatlik bekleme süresine sahip olacak şekilde olmalıdır.
-  Tahılın türüne ve gerekli raf ömrüne bağlı olarak, nemi azaltmak için farklı kurutma ve soğutma yöntemleri kullanılır.
Dinlendirme ve Paketleme
-  Ürün kurutma-soğutma sonrası Dinlendirme silolarına alınır.
-   Nem ve Isı dengesini otomatik kuran bu silolarda sevkiyata kadar ürün bekletilmektedir.
-  Daha sonra elde edilen ürün dökme, bigbag veya çuvallı olarak nihai tüketim noktasına satılmaktadır.
-  30 – 40 kg lık çuvallar(standart 40 kg)