Flake Yem

 BUHARLI TAHIL EZME
TEKNOLOJİSİ
STEAM FLAKE TEKNOLOGY
v  Flake: Doğadan hasat edilmiş baklagil ve tahıl danelerinin yüksek basınçlı buharla pişirilmesi ve flaker adı verilen ezici bir makineyle danelerin pul haline getirilmesi işlemidir.
*  Mısır
*  Arpa
*  Sorgum
*  Buğday
*  Yulaf
v  Flake üretiminde kullanılan teknolojiyle, işlenen Tahıl ve Baklagillere hiçbir katkı maddesi ilave olmadan, diğer yem üretim tekniklerine göre daha fazla verim elde edilmesi sağlanmaktadır.
v  Bu sayede de flake ürünler sürdürülebilir hayvancılık içinde önemli yer tutmaktadır.
Flake Yemler Hangi Hayvan Gruplarında Kullanılmaktadır?
v  Büyükbaş Hayvanlar
 
Ø  Besi Sığırlarında
Ø  Süt Sığırlarında
Ø  Atların Beslenmesinde
Ø  Buzağı Beslenmesinde
 
v  Küçükbaş Hayvanlar
v  Besi Sığırlarında Canlı Ağırlık Artışı
v  Süt Sığırlarında Süt Üretiminde ve Sütteki Yağ ve Protein Değerlerinde Artış
v  Sütte MUN oranını düşürür.
v  Ketozis ve Döl tutma sorunlarının aşılması
v  Erken Laktasyonda vücudun dengede tutulmasında
v  Atlarda Laminitis ve Kolik Sancılarda
Neden Flake Kullanmalıyız?
v  Tüm nişasta kaynaklarını işleyen bu teknoloji ile direkt olarak hayvanın alımına müsait bir form oluşur.
v  Hayvan tarafından maksimum sindirim ve maksimum nişasta alımı gerçekleşir.
v  Fabrikaya gelen tahıllar üzerinde çiftlik hayvanlarını riske edebilecek mikrobiyal bulaşmalara karşı korur.
v  Sıcaklık Stresinde
v  Ciddi anlamda besleme maliyetini düşürür
v  Üretime giren tüm hammaddeler çok detaylı bir temizlikten geçer
Flake Üretim Aşamaları:
v  Hammadde Seçimi
v  Eleme
v  Tavlama
v  Buharla Pişirme
v  Flake Haline Getirme ( Ezme)
v  Kurutma – Soğutma
v  Dinlendirme - Paketleme
Flake Üretim Teknolojisi
v  Kalite kontrol laboratuvarlarında yapılan analizler sonucunda kriterlere uygun olan yem hammaddeleri, eleme yöntemiyle yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra, dikey taşıyıcı aracılığı ile pişirme kazanına (Steam Cheast) aktarılır.
v  Burada uygun sıcaklıkta (130-150 °C) buhar ile 45 dakika boyunca pişirildikten sonra besleyici (feeder) vasıtasıyla ezici silindirlerden (flaker) geçirilerek literatüre uygun oranlarda ezilerek, ürünün zarar görmemesi acısından taşıyıcı bir bant yardımı ile kurutma ünitesine aktarılır.
v  Kurutma ünitesinde sıcak ve soğuk hava odalarından geçirilen Flake, dinlendirilmek üzere taşıyıcı sistemler ile mamul deposuna aktarılarak, kullanıma hazır hale getirilir.
Hammadde Seçimi
v   Fabrikaya gelen Tahıllar, tam donanımlı bir laboratuvarda kontrol edildikten sonra teslim alınır. Kriterlere uymayan hiçbir ürün teslim alınmaz.
v  Aynı zaman da tahıl tanelerinin boyutu da flake oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir.
v  Eleme sayesinde yabancı maddeler, tüm kırık taneler taş, toz, toprak, farklı ürün, sap, koçan vb. tüm kirlilik temizlenir.
v   Aynı zamanda eleme sayesinde hamurlaşma durumu söz konusu olmaz.
Buharla Pişirme
v  Dinlendirilmiş ürün bu bölümde yüksek sıcaklık (130- 160 °C ) ve buhar ile 45 ile 60 dk boyunca pişirme işlemine tabi tutulur.
v  Yeme göre pişirme ve buhar düzeyi farklı olmaktadır.
v  Pişirme işleminde ürün içindeki zararlı mikroorganizmalar etkisiz hale gelir. Yüksek sıcaklıkta ve uzun süre yapılan pişirmeyle sindirilebilirlik ,  steril olma ,yemden maksimum yararlanma ve neticesinde de verimlilik artışı bu noktada oluşmaya başlar
Flake Haline Getirme ( Ezme)
v  Pullama tahıl çekirdeğinin iki dönen merdane arasında sıkıştırılmasıdır. Bu mekanik deformasyon, nişasta matrisini çatlatarak (hücre duvarını parçalayarak) jelatinleşmeyi sağlar.
v   Pulun kalınlığının azaltılması aynı zamanda tahılın çözünürlüğünü ve sindirilme oranını da arttırmaktadır.
v  Pişirme sonrası çok yüksek basınç uygulayan, dev silindirden geçirilerek pişmiş ürünün yapısal genişlemesi sağlanır.
v  Ürünün doğru pişmesi kadar doğru ezilmesi de önemlidir. 1,5 mm ve daha altında kalınlık ve %  100 ezilme burada sağlanır.
Kurutma ve Soğutma
v  Pişirme ve ezilme işleminden sonra ürün nemli ve sıcak çıkmaktadır. Bu nedenle bir an önce ürün soğutulmalı ve kurutulmalıdır.
v  Burada da çok önemli husus ürün kurutulurken nişastasına zarar vermemektir.
v  Flake oluşumundan sonra dinlendirme süresine izin verilmesi esastır. En iyi sonuç için çoğu modern bant buhar sandığında en az bir saatlik bekleme süresine sahip olacak şekilde olmalıdır.
v  Tahılın türüne ve gerekli raf ömrüne bağlı olarak, nemi azaltmak için farklı kurutma ve soğutma yöntemleri kullanılır.
Dinlendirme ve Paketleme
v  Ürün kurutma-soğutma sonrası Dinlendirme silolarına alınır.
v   Nem ve Isı dengesini otomatik kuran bu silolarda sevkiyata kadar ürün bekletilmektedir.
v  Daha sonra elde edilen ürün dökme, bigbag veya çuvallı olarak nihai tüketim noktasına satılmaktadır.
v  30 – 40 kg lık çuvallar(standart 40 kg)
 
 
ÜRÜN ANALİZ DEĞERLERİ
MISIR FLAKE
ARPA FLAKE
HAM PROTEİN
7,1 - 7,8
HAM PROTEİN
10,5 - 11
HAM SELİLOZ
2,2 - 2,8
HAM SELİLOZ
2,9 - 3,8
HAM KÜL
2,6 - 2,9
HAM KÜL
3,1 - 3,5
HAM YAĞ
3,2 - 3,5
HAM YAĞ
2,4 - 2,8
NİŞASTA
71 - 75
NİŞASTA
52 - 55
SODYUM
0,015
SODYUM
0,008
ENERJİ
3000 - 3200 kcal
ENERJİ
2500 - 2600 kcal
 
FLAKE TAHIL ÜRÜNLERİNİN HAYVAN BESLEMESİ VE TÜRK TARIMINDAKİ ÖNEMİ VE KATKILARI
Genel değerlendirme:
Ülkemiz nezdinde Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan besleme tekniklerimiz zengin hammadde kaynaklarımız olmasına rağmen, belirli bir seviyeye ulaşmış olmasına rağmen, bu seviyeden daha ileriye mesafe almakta zorlanmıştır,
Hayvancılık sektörümüze, günümüz şartlarında uygulanan besleme teknikleri;
1-Fenni Yem(Rasyon yemler)
2-Ezme tahıllar(Kuru ve sıvı katkılı ezilmiş tahıllar)
3-Kaba yemler(Yonca-sılaj-saman vb.)
4-Mera beslemesi(Daha çok küçükbaş gruplarında)
Bu besin kaynaklarını incelediğimizde, gerek piyasa koşullarından kaynaklı, gerek dikkatsiz ve sağlıksız tedarik yöntemleri, gerekse ekonomik şartlar dolayısıyla hayvan beslemesinde oluşan sıkıntılar sürdürülebilir hayvancılık yöntemlerimizi olumsuz etkilemiştir.
1-Fenni yem Uygulamaları;
Ülkemiz nezdinde 400 civarı yem fabrikası bulunmaktadır. Ve bu tesislerde her türlü hayvan grubuna yönelik yemler üretilmektedir. Ancak bu işletmeler maalesefti, piyasada oluşan rekabet koşulları bu tesislerin devamlılığını sağlamak açısından ürettikleri ürünleri piyasaya arz edebilmesi gerekliliği dolayısıyla kalitelerinden ödün vermek zorunda kalmaktadırlar.
Bu nedenle rasyonların da bulunan nişasta kaynaklı hammadde kaynakları yerine alternatif ucuz ürünler kullanılmakta, diğer protein bazlı hammadde kaynaklarını da özensiz bir tedarik ile yem rasyonlarına dahil etmektedirler,
Uzun yıllar boyunca uygulanan bu yöntemlerin maalesefti sürdürülebilir hayvancılık politikamıza vermiş olduğu zararlar;
a-Hayvan ömrünün kısalması,
b-Döllenme sorunları
c-Süt ve Et verimsizliği
gibi sorunlar ile karşımıza çıkmaktadır.
FLAKE ÜRÜNLERİN KULLANILMASININ HAYVAN SAĞLIĞI, VERİMİ VE ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ;
Uzun yıllardır yapmış olduğumuz çalışmalar ve piyasada yaratmış olduğumuz pazarın reaksiyonlarını takibi ve gözlemlenmesi sonucunda,
Flake Tahıllar kullanan üreticilerimiz den gelen tepkiler incelenmiştir;
Görülmüştür ki;
1-Flake mısır kullanan üreticilerimizin süt verimler minimum % 15 seviyesinde artmış olup, döllenme sorunlarındaki sıkıntıları azalmaya başladığı üzere, sindirebilirlik kaynaklı kayıpları da ortadan kalkmıştır.
2-Besi hayvancılığında kullanılan kuru veya ıslak ezmelere göre % 25 daha fazla sindirilebilirlik farkıyla  % 15 et farkı ve et kalitesinde farklılıklar ortaya koymaktadır.
3-Flake tahıllar ile beslenen hayvanların ömrü uzadığı gibi, yavru verme veriminde de maksimum seviyede etkili olduğu gözlenmiştir.
Flake tahıllar geçmişimiz ülkemiz nezdinde 5 senelik bir maziye sahip olmak ile beraber, kullanıma başlandığı bölgelerde hızla yayılmaya başlamış ve talep edilen bir ürün haline gelmiştir.
Bugün itibarıyla ülkemiz genelinde büyük işletmelerde kullanılan ve orta ve küçük işletmelerde de hızla kullanımı yaygınlaşan bir ürün haline gelmiştir. Sadece kendi işletmemiz olarak Balıkesir-Bursa ve Çanakkale bölgesinde tüm tarım kredi kooperatifleri olmak üzere, özel sektör satıcıları ile beraber yoğun bir şekilde satışımız sürmekte ve her geçen gün talep artışı devam etmekte, bundan kaynaklı kapasite sorunlarımız dolayısıyla tesisimizin kapasitesi yükseltilerek ihtiyaca cevap verilmeye çalışılmaktadır.
FLAKE ÜRÜNLER İLE DİĞER DANE BESLEME, KIRMA BESLEME, KURU EZME ÜRÜNLER ARASINDAKİ MALİYET VE SİNDİRİLEBİLİRLİK;
DANE BESLEME;
Ülkemizde birçok bölgede kullanılan bir besleme yöntemidir.
Dane tahıllar hayvana direkt servis edilir; sindirilebilirlik oranı maksimum %55 seviyesindedir; geriye kalan miktar sindirilemediğinden dolayı dışkı ile doğaya atılmaktadır.
Örneğin biz hayvanımıza 1 kg tahıl (mısır, arpa, buğday) verdiğimizi zannederken; hayvanımızın faydalandığı miktar 550 gr dır. Bu mantıktan yola çıktığımızda faydalanılabilir miktarı 1 kg’a tamamlama gerekliliğimiz baz alındığında;
Örneğin 1kg mısır dane fiyatı 750 kuruş baz alındığında
Bu mısırdan 550 gr fayda edildiği düşünüldüğünde
550 gr---->750 kuruş
1000gr----->?
Faydalanılabilir 1 kg dane mısır maliyeti 1363 kuruş şeklinde oluşmaktadır.
FLAKE ÜRÜNLER İLE DİĞER DANE BESLEME, KIRMA BESLEME, KURU EZME ÜRÜNLER ARASINDAKİ MALİYET VE SİNDİRİLEBİLİRLİK;
KIRMA BESLEME;
Ülkemizde birçok bölgede kullanılan bir besleme yöntemidir.
Dane tahıllar hayvana kırıcılardan geçirilerek servis edilir; sindirilebilirlik oranı maksimum %65 seviyesindedir; geriye kalan miktar sindirilemediğinden dolayı dışkı ile doğaya atılmaktadır.
Örneğin biz hayvanımıza 1 kg tahıl (mısır, arpa, buğday) verdiğimizi zannederken; hayvanımızın faydalandığı miktar 650 gr dır. Bu mantıktan yola çıktığımızda faydalanılabilir miktarı 1 kg’a tamamlama gerekliliğimiz baz alındığında;
Örneğin 1kg mısır dane fiyatı 750 kuruş baz alındığında buna ortalama 100 kuruş kırma maliyeti eklendiğinde toplam maliyet 850 kuruş olacaktır.
Bu mısırdan 650 gr fayda edildiği düşünüldüğünde
650 gr---->850 kuruş
1000gr----->?
Faydalanılabilir 1 kg dane mısır maliyeti 1307 kuruş şeklinde oluşmaktadır.
FLAKE ÜRÜNLER İLE DİĞER DANE BESLEME, KIRMA BESLEME, KURU EZME ÜRÜNLER ARASINDAKİ MALİYET VE SİNDİRİLEBİLİRLİK;
KURU EZME BESLEME;
Ülkemizde en çok kullanılan besleme yöntemidir.
Dane tahıllar hayvana ezicilere hiçbir eleme yapılmadan aktarılarak ezilmesi suretiyle servis edilir; sindirilebilirlik oranı maksimum %75 seviyesindedir; geriye kalan miktar sindirilemediğinden dolayı dışkı ile doğaya atılmaktadır.
Örneğin biz hayvanımıza 1 kg tahıl (mısır, arpa, buğday) verdiğimizi zannederken; hayvanımızın faydalandığı miktar 750 gr dır. Bu mantıktan yola çıktığımızda faydalanılabilir miktarı 1 kg’a tamamlama gerekliliğimiz baz alındığında;
Örneğin 1kg arpa ezme fiyatı 1000 kuruş baz alındığında;
Bu mısırdan 750gr fayda edildiği düşünüldüğünde
750 gr---->1000 kuruş
1000gr----->?
Faydalanılabilir 1 kg dane mısır maliyeti 1333 kuruş şeklinde oluşmaktadır.
FLAKE ÜRÜNLER İLE DİĞER DANE BESLEME, KIRMA BESLEME, KURU EZME ÜRÜNLER ARASINDAKİ MALİYET VE SİNDİRİLEBİLİRLİK;
FLAKE ÜRÜNLER;
Ülkemizde hızla yaygınlaşan flake ürünler % 98 lik sindirim oranıyla her geçen gün tüketim miktarını arttırmaktadır. Az önce belirttiğimiz diğer besleme yöntemlerine göre 1 kg’dan tam faydalanılabilirlik özelliği ile diğer besleme yöntemlerinden daha uygun maliyetler oluşturmaktadır.
Ayrıca uygulanan teknoloji sayesinde oluşan nişasta farklılığı, eleme sayesinde yabancı maddelerden ayrılması; et ve süt veriminde %10-15 aralığında fark yaratmakta ve hayvan sağlığınızı maksimum derecede korumaktadır.