Flake Ürünlerin Kullanılmasının Hayvan Sağlığı Verimi ve Ülke Ekonosi Açısından Önemi

 FLAKE ÜRÜNLERİN KULLANILMASININ HAYVAN SAĞLIĞI, VERİMİ VE ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ;
Uzun yıllardır yapmış olduğumuz çalışmalar ve piyasada yaratmış olduğumuz pazarın reaksiyonlarını takibi ve gözlemlenmesi sonucunda,
Flake Tahıllar kullanan üreticilerimiz den gelen tepkiler incelenmiştir;
Görülmüştür ki;
1-Flake mısır kullanan üreticilerimizin süt verimler minimum % 15 seviyesinde artmış olup, döllenme sorunlarındaki sıkıntıları azalmaya başladığı üzere, sindirebilirlik kaynaklı kayıpları da ortadan kalkmıştır.
2-Besi hayvancılığında kullanılan kuru veya ıslak ezmelere göre % 25 daha fazla sindirilebilirlik farkıyla  % 15 et farkı ve et kalitesinde farklılıklar ortaya koymaktadır.
3-Flake tahıllar ile beslenen hayvanların ömrü uzadığı gibi, yavru verme veriminde de maksimum seviyede etkili olduğu gözlenmiştir.
Flake tahıllar geçmişimiz ülkemiz nezdinde 5 senelik bir maziye sahip olmak ile beraber, kullanıma başlandığı bölgelerde hızla yayılmaya başlamış ve talep edilen bir ürün haline gelmiştir.
Bugün itibarıyla ülkemiz genelinde büyük işletmelerde kullanılan ve orta ve küçük işletmelerde de hızla kullanımı yaygınlaşan bir ürün haline gelmiştir. Sadece kendi işletmemiz olarak Balıkesir-Bursa ve Çanakkale bölgesinde tüm tarım kredi kooperatifleri olmak üzere, özel sektör satıcıları ile beraber yoğun bir şekilde satışımız sürmekte ve her geçen gün talep artışı devam etmekte, bundan kaynaklı kapasite sorunlarımız dolayısıyla tesisimizin kapasitesi yükseltilerek ihtiyaca cevap verilmeye çalışılmaktadır.