Flake Tahıl Ürünlerinin Hayvan Beslenmesi ve Türk Tarımındaki Önemi ve Katkıları

 FLAKE TAHIL ÜRÜNLERİNİN HAYVAN BESLEMESİ VE TÜRK TARIMINDAKİ ÖNEMİ VE KATKILARI
Genel değerlendirme:
Ülkemiz nezdinde Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan besleme tekniklerimiz zengin hammadde kaynaklarımız olmasına rağmen, belirli bir seviyeye ulaşmış olmasına rağmen, bu seviyeden daha ileriye mesafe almakta zorlanmıştır,
Hayvancılık sektörümüze, günümüz şartlarında uygulanan besleme teknikleri;
1-Fenni Yem(Rasyon yemler)
2-Ezme tahıllar(Kuru ve sıvı katkılı ezilmiş tahıllar)
3-Kaba yemler(Yonca-sılaj-saman vb.)
4-Mera beslemesi(Daha çok küçükbaş gruplarında)
Bu besin kaynaklarını incelediğimizde, gerek piyasa koşullarından kaynaklı, gerek dikkatsiz ve sağlıksız tedarik yöntemleri, gerekse ekonomik şartlar dolayısıyla hayvan beslemesinde oluşan sıkıntılar sürdürülebilir hayvancılık yöntemlerimizi olumsuz etkilemiştir.
1-Fenni yem Uygulamaları;
Ülkemiz nezdinde 400 civarı yem fabrikası bulunmaktadır. Ve bu tesislerde her türlü hayvan grubuna yönelik yemler üretilmektedir. Ancak bu işletmeler maalesefti, piyasada oluşan rekabet koşulları bu tesislerin devamlılığını sağlamak açısından ürettikleri ürünleri piyasaya arz edebilmesi gerekliliği dolayısıyla kalitelerinden ödün vermek zorunda kalmaktadırlar.
Bu nedenle rasyonların da bulunan nişasta kaynaklı hammadde kaynakları yerine alternatif ucuz ürünler kullanılmakta, diğer protein bazlı hammadde kaynaklarını da özensiz bir tedarik ile yem rasyonlarına dahil etmektedirler,
Uzun yıllar boyunca uygulanan bu yöntemlerin maalesefti sürdürülebilir hayvancılık politikamıza vermiş olduğu zararlar;
a-Hayvan ömrünün kısalması,
b-Döllenme sorunları
c-Süt ve Et verimsizliği
gibi sorunlar ile karşımıza çıkmaktadır.